Escoleta

Educar amb amor i respecte al infant

Educació viva

L'escoleta és un espai centrat en la cura i l'educació dels més petits de la casa (nens i nenes d´entre 1 i 3 anys) basat en activitats de les pedagogies Waldorf i Montessori. En aquest entorn, els nens es relacionen entre ells en un grup de mida familiar i amb una atenció molt personalitzada, amb un màxim de 7 infants per cada adult qualificat.

El respecte, l'acceptació, l'autonomia, la llibertat i els límits, així com el descobriment d'un mateix i de l'entorn, són els pilars d'aquest projecte. Igualment, un dels objectius centrals és que la mainada se senti acceptada tal i com és per tal de poder desenvolupar confiança en ella mateixa i en els demés.

El centre té en compte les necessitats de moviment i de joc espontani dels nens per generar vivències que permetin que l'infant s'expressi, es vinculi amb els altres i es conegui tant a ell mateix com al seu entorn. El paper de pares i educadores és el d'acompanyar el nen durant el procés espontani de formació i evolució (des de l'experimentació sensorial fins al llenguatge). Per fer-ho possible, s'emprarà una metodologia dialogant que faciliti sense imposar, és a dir, que generi un marc i un ambient abans de fer propostes amb finalitats concretes i definides prèviament per l'adult. Els pares podran participar del desenvolupament del seu fill entrant a la classe, col·laborant amb el projecte i proposant activitats que facin ells amb els petits a casa. 

El servei de menjar l´aporta cada família en una carmanyola.

Horari: 

- Entrada a les 9 (amb possibilitat d´acollida            desde les 8:30)

- Sortida a les 12h sense dinar 

- Sortida a les 13h (amb dinar o sense)

- Sortida a les 15h (dinar i migdiada )